Aass, Norges eldste bryggeri

Frem til omkring 1850 ble øl stort sett laget hjemme og i Norge var det en betydelig ølproduksjon i husholdningene til langt ut i det 20. århundre. Det første bryggeriet i Norge som fortsatt er i virksomhet er Aass Bryggeri som ble grunnlagt i 1834 i Drammen og som solgte såkalt pottøl som kundene hentet i spann.


Brygging var langt inn i det 19. århundre en aktivitet som var dypt integrert i bondesamfunnet. Opphøringen av hjemmebryggingen har en kompleks bakgrunn, men en viss innflytelse har avholdsbevegelsen og den religiøse vekkelsen hatt. Selv om hovedgrunnen må sies å være at bøndene sluttet med selvberget jordbruk i andre halvdel av 1800-tallet.
(wikipedia.no)

Dolly, som er en Afrikansk Rødbukspapegøye, setter pris på kvalitet.