Litt om øl, glass og stemmepleie

  • Øl kan lett bli uklart ved lang oppbevaring i kjøleskap.
  • Øl lagres best i en kjølig, mørk kjeller.
  • Øl er best når det er nytappet. bryggeriet sørger for den riktige og nødvendige lagring før tapping.
  • Utsett aldri ølet for direkte sollys. Dette gir ølet en dårlig lukt og smak.
  • Den ideelle serveringstemperaturen for øl er 8-10°C. Om sommeren kan man gå ned til 6-8°C.
  • Øl bør serveres i høye glass som smalner mot åpningen.
  • Vask aldri ølglass i såpe. Dette ødelegger ølets skum. Bruk soda eller syntetiske vaskemidler og skyll godt.
  • Vær nøye med hvor du oppbevarer ølglass. Fett er ølets verste fiende. Stekeos vil ødelegge ølets skum på et blunk.
  • din vakre sangstemme bør du ta godt vare på. skyll stemmebåndene godt med Aass øl.